Методична робота

У 2021/2022навчальному році педагогічний колектив Ніжинської за­гальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №11 розпочав роботу над науково-методичним питанням: «Формування життєвих  компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності засобами національно-патріотичної педагогіки». Уся методична, навчальна та виховна робота педагогічного колективу була спрямована на ефективне вирішення поставлених проблем, успішне розв'язання завдань, поставлених перед учителями школи.

У школі працюють методичні обєднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Кропіна О. С.), природничо-математичного циклу (керівник ШурмільІ.А.), вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Лаврінець Н. В.), класних керівників   , на засіданнях яких  вивчались нормативні документи,  передовий педагогічний досвід вчителів міста та школи, новинки методичної літератури, аналізувалось  календарне планування та вироблялись  єдині вимоги до планування роботи класних керівників.

Плідно працювало шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Лаврінець Н. В.). Велику увагу приділено вивченню нових програм, складанню календарних планів 4 класу, надавались індивідуальні консультації вчителю 4 класу Мохир О. О., шкільний психолог  Киричок Н.В. проводила роботу серед дітей та їх батьків щодо адаптації учнів до навчання у 1 класі.  Активно проводилась  позаурочна робота з предметів природничо-математичного циклу: олімпіади, конкурси «Колосок», «Кенгуру», «Геліантус», турнір юних біологів, тиждень географії, природничі та екологічні акції.

Проводились педагогічні ради колективу школи на яких  розглядались такі питання:

  • Звіт про  роботу школи у 2021-2022 н.р.
  • Режим роботи школи на наступний навчальний рік.
  • Підсумки навчальної практики та проведення навчальних екскурсій.
  • Залежність успішності уроку від вибору моделей методів та технологій, тощо.

На нарадах при директору заслуховувались питання ведення класних журналів, організації індивідуального навчання, підготовки вчителів до уроків, про індивідуальний підхід до учнів при викладанні окремих предметів, про роботу із здібними учнями та про підвищення відповідаль­ності класних керівників за відвідування школи учнями та ведення зведе­ного обліку відвідування учнями школи, про виховну роботу та про роботу з дітьми які мають девіантну поведінку, про організацію гарячого харчування тощо.

Методична робота школи у  2021-2022 навчальному році спрямовувалась на підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психологічної і педагогічної майстерності та професійної підготовки, впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення якості навчально-виховної роботи, розвиток педагогічної творчості та підвищення результативності процесу навчання. Вчителі школи приймали участь у вебінарах, практичних семінарах та тренінгах.